Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÁSzF

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója (továbbiakban Felhasználó/Megrendelő) kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye meg a termékeinket és vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

Jelen dokumentum kizárólag csak elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Az online/offline szolgáltatásainkat bárki jogosult igénybe venni, ha a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy online időpontot foglal, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a www.tachyonkamra.hu-n történő jogviszonyokra terjed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: EasyLearnCenter, Sojka Peter, E.V.
A szolgáltató székhelye: 6769 Pusztaszer, Tanya 10
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) tachyonkamra (pont) hu.
Adószáma: 56408717-1-26
Nyilvántartási száma: 55049816
Telefonszáma: +36 70 411 6380

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2022. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.1 REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS/MEGRENDELÉS/HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/megrendelésével/regisztrációjával/hírlevélre való feliratkozással kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/megrendelés/regisztráció/hírlevélre való feliratkozás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/megrendelés/regisztráció/hírlevélre való feliratkozás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • A megjelenített termékek/szolgáltatások kizárólag online, telefonon vagy személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó árak forintban értendők.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

 • Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap/időpontfoglaláslap kitöltésével.
 • A megrendelés a Felhasználó/Megrendelő által megvásárolni kívánt termékhez/szolgáltatáshoz tartozó megrendelőlap kitöltésével történik.
 • Fizetési mód: utánvételes vásárlás
  • A megrendelés összegét a termék átvételekor kell kiegyenlíteni
 • Fizetési mód: banki előreutalás
  • A megrendelés összegét a banki utalással, vagy készpénzbefizetéssel a bankszámlánkra bármely OTP bankfiókban vagy a postán (belföldi postautalvánnyal/”rózsaszín csekkel”) kell kiegyenlíteni (kedvezményezett neve: Peter Sojka, 11773353-02028789)
 • Fizetési mód: bankkártyás fizetés
  • 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • vagy 2. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg.
  • vagy 3. Az online bankkártyás fizetések a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg.
 • Amennyiben a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelem”/”lefoglalom az időpontot” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, illetve e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • A “megrendelés”/”lefoglalom az időpontot” gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
 • Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, ill. ha a szerveren technikai problémák merülnek fel.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 • A befizetés után postai úton/futárral küldjük a megrendelt terméket (az utánvételes fizetési mód esetén a megrendelés összegét a termék átvételekor kell kiegyenlíteni), elektronikus termék esetén pedig e-mailben küldjük meg a hozzáférését, illetve letölthető linkjét. Az időpontfoglalás esetén fenntartjuk a Megrendelőnek a kiválasztott időpontot az adott szolgáltatás igénybevételére.
 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított kilencven napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 • Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő által megvásárolt termékről/szolgaltatásről kizárolag elektronikus számlát vagy elektronikus nyugtát állít ki.

6. ELÁLLÁS JOGA

A vásárló 30 napon belül elállhat a termék megvásárlásától, amennyiben még nem vette át azt (személyes hozzáférési adatokkal kiküldött e-mailt még nem nyitotta meg, és nem lépett be a zárt tagsági weboldalra). A szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelő 5 nappal az általa lefoglalt időpont előtt díjmentesen lemondhatja az időpontot és visszakapja a megrendelt szolgáltatás teljes árát (előrefizetés esetén). Ha a megrendelő lemondja az időpontot kevesebb mint 2 nappal az általa lefoglalt időpont előtt, a szoláltató a megrendelt szolgáltatásnak csak a 90%-át téríti vissza a megrendelőnek (előrefizetés esetén).

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

 • A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • ha foglalót fizetett az adott szolgáltatásra (a foglaló nem visszatéritendő).

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, ELÉGEDETTSÉGI VISSZAFIZETÉSI GARANCIA

 • Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.
 • A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
 • Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
 • A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
 • A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követőenilleti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
 • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • Szolgáltató a termékre az átvételtől számított legalább 30 naptári napig elégedettségi pénzvisszatérítési garanciát vállal. Indoklást, magyarázatot nem kérünk, de a pénvisszatérítés feltétele a termék sértetlen visszaküldése, és az, hogy a pénzvisszakérőnek nyilatkoznia kell, hogy a termékről nem készített másolatot és nem adta át harmadik személynek. A megrendelő csak egyszer jogosult a elégedettségi garancia pénvisszatérítésre. Amennyiben már egy termék árát visszakérte, úgy rá a pénvisszatérítési ajánlat más termék tekintetében nem vonatkozik. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzvisszatérítés elengedhetetlen feltétele a fenti nyilatkozat aláírása.

8. A SZAVATOSSÁGI ÉS ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére megmutatni.
 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Amennyiben Felhasználó/Megrendelő igénybe szeretné venni a fentebb meghatározott időn belül az elégedettségi visszafizetési garanciát, azt a Szolgáltató elérhetősége egyikén jelezheti (elküldve a kért nyilatkozatott is) és 30 napon belül visszakapja a megrendelt termék árát.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék gyártója Sojka Peter.
 • A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Sojka Peter. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni.
 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 • Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják megoldani.
 • A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.
 • A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatást a honlap karbantartása céljából ideiglenesen szüneteltesse. Ebben az esetben a szolgáltatás szünetelésének időpontjáról és időtartamáról a szüneteltetést megelőző legalább 5 nappal köteles a felhasználókat értesíteni.
 • A Szolgáltató jogosult bármelyik szolgáltatását előzetes értesítést követően megszüntetni. A megszüntetésről szóló értesítést a megszűnés időpontját megelőző 5 nappal köteles közölni a felhasználókkal. A Szolgáltató köteles a működtetés során a felhasználókat megillető tananyagokat, hanganyagokat, videókat és egyéb képanyagokat a felhasználók részére átadni.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE

 • Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
 • Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

10.1 PANASSZAL FORDULHAT A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGHOZ IS:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vagy Pusztaszeri Kormányhivatal
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: +36-62/554-250/118 Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed.